– STRANGE TIME – STRANGE AIRPLANES


СТРАННО ВРЕМЕ – СТРАННИ САМОЛЕТИ или, загуби ли битката за ЛАЗ-7М проф. Цветан Лазаров?

Професор инж. Цветан Лазаров Лазаров е все още най-продуктивният български авиоконструктор и учен в областта на авиацията, работил в България. През 1926 завършва известното Висше техническо училище в Берлин по специалност „Машиностроене и самолетостроене“. Непосредствено след това постъпва на служба във ВВС на летище Божурище, където до 1932 г. е последователно инженер-конструктор, началник на авиоконструкторското бюро, аероинженер и началник на техническата служба. Поставя началото на поредица от собствени конструкции учебни самолети, произведени в Държавна аеропланна работилница (Божурищe) – (ДАР – Божурище). От 1933 до 1936 г. става технически директор на италианската фирма за строеж на сомолети “Български Капрони” АД, като успява да пусне в серийно производство 2-местните тренировъчни самолети от серията “Чучулига”. От 1936 до 1946 г. последователно работи на различни места свързани със създаването на българската авиация, като достига до началник на Държавната самолетна фабрика (ДСФ), Ловеч. От 1946 до 1947 г., вече като полковник, командир на авиополк става главен конструктор и технически директор на ДСФ-Ловеч, по-късно преименуван в Завод 14. От 1949 до 1952 г. е съветник в ДИО “Металхим”. Едновременно с това той и преподава в Държавната политехника и МЕИ, в периода 1948 – 1954 г., като става професор през 1948 г. по теория на самолета и самолетостроенето и ръководител на Катедра „Самолетостроене“. Във Военно-техническата академия той е началник на Техническата авиационна катедра.

Неговите основни области на научна и преподавателска дейност: аеродинамика на самолета, самолетостроителни материали, конструиране, проектиране и изпитване на летателни апарати. Той е и остава Основоположник на научните аеродинамични изследвания в България. Автор е на 13 проекта за самолети, 1 – за хеликоптер, 1 – за безмоторен самолет.

Именно той проектира и пуска в серийно производство учебните самолети ДАР-6, ДАР-6А, ДАР-9 „Синигер“ (произведени 48 броя) и прототипа на ДАР-10А „Бекас“.

Във фабрика „Български Капрони“ АД – Казанлък, той основно видоизменя несполучливия и труден за управление учебно-тренировъчен самолет КБ-2УТ (уголемено копие на Caproni Ca.113) и пуска в серийно производство тренировъчните 2-местни самолети КБ-2А „Чучулига“, КБ-3А „Чучулига I“, КБ-4 „Чучулига II“, КБ-5 „Чучулига III“.

По негови проекти и с участието на конструктори от ДСФ- Ловеч, са разработени самолетите ДАР-10Ф и тези носещи неговото име от поредицата „Лаз“ – Лаз-7, Лаз-7М, Лаз-8, Лаз-12. В Държавната самолетна фабрика са произведени 160 самолета тип Лаз-7 и 150 самолета тип Лаз-7М. За цялота си дейност, през 1961 г. е награден с Димитровска награда.

Никак не бил лесен пътят в науката на проф. Цветан Лазаров. Може би най-обидният случай за него си остава опитът за преименуването на разработката му “ЛАЗ-7М” в “ЗАК-1”

В периода 1949-1952 г., в тогавъшната Държавна самолетна фабрика (ДСФ), преименувана в Завод 14, по проект на проф. Лазаров започва да се произвежда серийно конструирания от него самолет ЛАЗ-7. След тоя период, командването на ВСС поради факта, че някои от двигателите на самолета “ЛАЗ-7” се оказали дефектни, поискало в новостроящите се самолети да бъде поставен съветския звездообразен двигател М11-ФР. По този повод, лично по указанията на проф. Лазаров, на един от самолетите ЛАЗ-7 бил свален стария двигател и вграден новият – “М11-ФР”. Така възникнала модификацията “ЛАЗ-7М”. Днес, от разстоянието на времето, при огледа на параметрите на “ЛАЗ-7” и “ЛАЗ-7М” става ясно, че основните конструктивни елементи като крило, тяло, колесник, вертикални опашни плоскости, останали непроменени, а единствените различия са в сменения редови двигател “Валтер-Минор 6-III” със звездообразния “М11-ФР” и на малко увеличените повърхности на хоризонталните опашни плоскости (с 69 кв см) и на елероните (с 12 кв.см). Но, тогавъшното ръководство на ВВС не могло да се примири с това бурно развитие на техниката на собствената му територия и липсата на пословичните родилни мъки. Поради тази причина ръководството на ВВС го опредилило като “не много сполучлива” разработка и те се отказали от нея.

Веднага след това, ВВС изготвило ново техническо задание за създаването на нов учебен самолет, който да превъзхожда по своите характеристики, забележете – самия “ЛАЗ-7”. Новият самолет трябвало да бъде предназначен за първоначалното обучение на летците в стрелба, дневни и нощни летения с използване на радиоапаратура и за обучение на летци в нощно бомбардиране.

В новият конструкторски колектив вече не е включен проф. Цветан Лазаров. В новият, ръководен от аероинженер Кирил Кърлов (главен конструктор на завода, бивш асистент на германския авиоконструктор проф. д-р инж. Херман Винтер в гр.Бауншвейг през 1941-1945 г. – един от създателите на известния в годините на Първата световна война германски изтребител “Албатрос”) са включени още няколко души – служители на завода, имащи авиоконcтрукторски опит.

Към средата на 1952 г. прототипът на новия самолет (станал известен като “ЗАК-1”) бил завършен, след което била назначена комисия със заповед № 153/04.06.1952 г. на командващия ВВС и със заповед № 16/04.06.1952 г. на началника на Управление на Военните Заводи (УВЗ) в състав:

Председател – инж. Димитър Минчев;
Членове – проф. Лазаров от УВЗ;

и Стефан Богословов, Кирил Кърлов, Анастас Българянов и Димитър Филипов от Завод 14;

– полк. Петко Попганчев, майор Атанас Тонов, капитан Йордан Фердинандов – летци от ВВС;

– подп. инж. Радослав Боримечков, майор инж. Васил Василев, майор Пеню Драев, майор Васил Калчев, кап. Цоню Бонев – технически лица от ВВС;

По време на изпитанията се водил подробен дневник, след което те завършили с провеждането на еднодневна конференция на комисията по изпитанията на прототипа “ЗАК-1”.

Два са основните аргументи на създалата се заводска опозиция срещу проф. Цветан Лазаров, която веднага измъкнала следните “достоверни” факти:

– Първият е, че самолетът не може да носи името на известния авиоконструктор, който го наричал на различни съвещания и конференции “кораб” и “недоносче”, а конструкторите му – “зелени” и “слепци” и,

Вторият е, че проф. Лазаров си бил присвоил чуждите самолети ДАР-6 (на инж.Винтер), и ДАР-9 (лиценз на Фоке Вулф-44)

Едвам на 17.01.1953 г., (т.е. близо половин година по-късно, със свое писмо № 407, ръководството на завода, в лицето на своя директор Ганчо Лазаров, предложило на командването на ВВС наименованието ЛАЗ-7М да бъде сменено със ЗАК-1 (означаващо Заводски авиационен колектив 1-ва машина), и така да бъде решен въпроса на заданието, нещо което в крайна сметка било прието.

И все пак, каква е разликата между двата прототипа на самолета “ЛАЗ-7М” и “ЗАК-1”. Като че ли най-доброто свидетелство си остава следното изказване от това време:

“… инж. Кърлов бе усвоил напълно методите на работа на своя учител проф. Винтер и за разлика от проф. Лазаров, при изработката на прототипа подлагаше на яростни и лабораторни изпитания всички носещи детайли, възли и конструктивни групи и нанасяше необходимите корекции, когато това бе необходимо…” Не бихме искали да обидим никого от заводските конструктори на ЗАК-1, но остава впечатлението, че се е наблюдавало как върти витлото на съветския звездообразен двигател …

И чак след това прототипът на самолета бил одобрен и пуснат в серийно производство. Вече под това название (“ЗАК-1”), само в периода от 1952 до 1954 г. той бил произведен в 150 броя. Те били използвани в частите на ВВС (като военнотренировъчен и лек нощен бомбардировач) и от аероклубовете на страната. От тези самолети, 100 броя са закупени и от Полската Народна Република.

Така е историята на “ЗАК-1”, възникнал като феникс на мястото на “ЛАЗ-7М”.

Все пак логиката на историята си каза тежката дума – в София вече има бул.”Проф.Цветан Лазаров”. Дали ще има други подобни булеварди и улици – ще покаже времето.

Ст.н.с. Николай Г.Котев, д-р по история

Creative Commons License
STRANGE TIME – STRANGE AIRPLANES by Nickolay Georgiev Kotev is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at kotev25.wordpress.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at kotev100@yahoo.com.

Printed in bulgarian newspaper „Българска Армия“ („Bulgarian Army“), Sofia, 24 june 2011, p.12.

Advertisements

One response to “– STRANGE TIME – STRANGE AIRPLANES

  1. Pingback: Aeroplane / Airplane Dream Dictionary | Relationship Advice Manual