13 responses to “– THE OUR DUTCH HOUSE, 17th November 2012

  1. Твърде красива къща с много пространство, какъв късмет имате. Аз вземам този коментар да ви пожелая красива празници Коледа 🙂