– THE FIRST AMERICAN AND SOVIET TERMINATORS („BOILERPLATE“ and I.T.A.-1 „STORM“)


ПЪРВИТЕ АМЕРИКАНСКИ И СЪВЕТСКИ ТЕРМИНАТОРИ („BOILERPALATE“  и И.Т.А.-1 „ЩОРМ“)

В краят на ХХ век в света се появи една удивителна по своето съдържание поредица от фантастични пълнометражни филми, създадени от режисьора Джеймс Камерон през 1984 и 1991 г., озаглавени Терминатор (англ. Terminator), които преминаха триумфално по големите и малките екрани на всички държави в света. Удивителни не само по своя режисьорски замисъл, великолепната игра на холивудската звезда Арнолд Шварценегер, но и заради показаното ново направление на развитието на робототехниката. Филмите бяха посрещнати възторжено от световната общественост и имат своето достойно място дори и днес – близо 30 години по-късно.

B Първият закон на роботехниката, който е създаден от великия американски фантаст Айзек Азимов в неговата кратка история „Runaway, 1942″ ce казва, че роботът при никакви условия не може да причини вреда на човека. Но днес като че ли в научните среди и по-специално във военните среди се предпочита да не се напомня за текста на това правило. Та нали когато става дума за получаването на милиардни държавни поръчки за ново въоръжение, потенциалната опасност от създаването на роботи-воиници, които при всички случаи би трябвало да бъдат убийци изглеждало като нещо несериозно. Но съдържанието на филмите от поредицата „Терминатор”, а така също и това от Терминатор: Хрониките на Сара Коннор (англ. Terminator: The Sarah Connor Chronicles) като че ли не само опровергават това, но и допуснаха подобно направление в науката да се възприеме за съвсем сериозно и напълно допустимо.

Днес, в света е малко известно, че идеята за създаването на роботи-войници (терминатори) е много стара. Тя води началото си от края на ХIХ век, със създаването на американския робот „Boilerplate“, който взема реално участие в бойните действия не само на американския континент, но и в Европа по време на Първата световна война. За създаването на подобен терминатор в СССР започна също така да се говори отскоро. Според разсекретените наскоро документи на ЦК на КППС, става ясно, че подобен терминатор, известен като И.Т.А.-1 „Щорм“ е създаден също така в периода 1958-1961 г.

Американският робот-войник „Boilerplate“


Pancho Villa poses with Boilerplate in this photo taken near Guerrero, March 27, 1916.

Когато писателят Айзек Азимов бе вече формулирал трите основополагащи закона на робототехниката, чието съдържание се отнасяло преди всичко до забраната на причиняването от робота на някаква вреда за човека, той не знаел, че много преди това на територията на САЩ е бил конструиран първият робот-войник. Той бил създаден от професор Арчи Кемпион (Professor Archibald Campion)
през 80-те  и 90-те години на ХIX век и получил названието Boilerplate. За първи път той е демонстриран на обществеността през 1893 г. на Световната колумбийска изложба (World’s Columbian Exposition) по време на Чикагския световен панаир.


As seen in the above photo, Boilerplate was attached to the all-black 10th Cavalry (of San Juan fame), under Colonel Brown, for the purpose of long-range reconnaissance. Flying columns of the 10th pushed down into the Santa Maria Valley, toward El Valle.

Независимо от направената широка рекламна кампания, налични материали за дейността на изобретателя и за неговия робот останали много малко. Известно е само, че роботът Boilerplate бил замислен като средство за безкръвно разрешаване на военните и граничните конфликти, с които това време изобилствувало. При това той бил експериментален образец на механичен войник, който успял да вземе участие и в редица военни конфликти. Но първоначално бил направен опит той да бъде използуван на Южния полюс – за тази цел било предприето пътуване през 1894 г. до Антарктида, което завършило още от самото начало с неуспех.

През 1898 г. САЩ обявили война на Испания и професор Арчи Кампеон открил отличната възможност да покаже на света удивителните възможности на своя боен робот. Знаейки че тогавъшния заместник-министъп по военноморските делаТеодор Рузвелт (при управлението на президента на САЩ Мак-Кинли) е неравнодушен към появата и използването на нови технологии, професорът след направените демонстрации с робота, успял да го зачисли в състава на отряд доброволци.

На 24 юни 1898 г. бойният робот взема участие за първи път в бой, като по време на атаката си обръща в бягство противника. Нещо повече Boilerplate преминал в боеве и придвижвания цялата война до подписването на мирния договор в Париж на 10 декември 1898 г.

Some of the equations used by Campion and Fullerton to create a new form of motive power for the mechanical man that was based on neither steam nor electricity!

През 1916 г. роботът взема участие във военните действия срещу революционното движение на Панчо Виля. По време на едно от сраженията, той имал възможността да се запознае лично с мексиканския революционер.

През 1918 г., след престой със създателя си в Лондон, Boilerplate заминава за да участвува в бойните действия на Западния театър на военните действия във Франция. Тук той е изпратен с разузнавателна мисия в тила на противника. И повече сведения за него не са открити…

Campion and his marvel sell war bonds in Trafalgar Square, London, 1918.

Съветският „Терминатор”

На страна останал също така и един друг много интересен факт – този, че идеята за конструирането на подобен робот-войник (терминатор) е възникнала в научните среди на несъществуващия вече СССР още през 60-те и 70-те години на миналия век.
Близо едно десетилетие след края на Втората световна война и в разгара на съществуваща в света „студена война”, и по-точно в края на 1950-те и началото на 1960 г., науката в СССР успяла да постигне значителни успехи в областта на научните разработки и експерименти. Голяма част от тези експерименти били извършени от съветските учени с помощта на животни. В съветската Академия на науките и в лабораториите на Московския държавен университет бил даден стартът на действително фантастични проекти, много от които имали успешен край. Така например, съветският учен Владимир Демихов удивил световната научна общественост с факта, че успял да трансплантира кучешка глава върху друго куче. Но в първия период на студената вълна, като че ли силите на гениите от съветската наука били привлечени към нещо друго – създаването на съвършенно оръжие в лицето на боен робот. И ето, през 1958 г. стартирало извършването на съветски секретен за създаването на подобен боен робот-киборг. Негов научен консултант бил инженер В.Е.Мануйлов. В конструирането на бойния съветски робот-„терминатор” вземат участие освен конструкторите, и много медици и инженери.

Има малко сведения за този съветски проект. Първоначално се е предполагало да бъде използван човешки мозък за управлението на робота. По-късно, за извършването на експериментите с цел на потвърждаването безопасността на човека, е било предложено да се изпозват мишки, плъхове или куче. Бил разгледан и вариантът за използването на маймуни, но в крайна сметка изборът паднал върху кучетата, тъй като те най-добре се подават на дресиране и са по-спокойни в екстремални ситуации от маймуните. По-късно този проект получил названието „КОЛЛИ” и просъществувал близо 10 години. Но на 4 януари 1969 г. с решение на ЦК на КПСС дейността върху проекта „КОЛЛИ” била прекратена, а информацията по неговото изпълнение поставена под гриф „Строго секретно”. Едвам през 1991 г., след разпадането на СССР, всички данни по проекта „КОЛЛИ” били разсекретени и светът узнал поредната тайна за неуспешен опит за създаването на терминатор…


Тук е уместно да се отбележи, че първите стъпки на съветската робототехника и на опитния модел не са от най-удачните. Практически роботът е било много трудно да бъде удържан във вертикално състояние – отгоре била съсредоточена много голяма тежест, площта на докосването пък със земната повърхност е била много малка. Но това бил един от парадоксите на роботоконструирането, което и до днес не е в състояние да направи много добро движение с къде по-съвременни конструирани модели.

Днес в света има малко данни за това, че в света някъде се проектират или конструират бойни роботи. Тази интересна тема за сега не може да бъде открита в научноизследователските материали на Пентагона. Нещо повече, там дори не е спомената такава структура на военноморските сили на САЩ като центъра SPAWAR (Space and Naval Warfare Systems Command), който има в архивите си доста много интересни разработки в това направление. Специалистите от центъра отдавна разработват телеуправляеми модели на устройства за разузнаване или целеуказване, разузнавателен „летящ диск”, системи от мрежови датчици и системи за бързо откриване и реагиране, а така също и серия от няколко автономни бойни робота «ROBART». Последният конструиран представител на това семейство бойни роботи – «ROBART III», вече е в стадий на т.нар. „изчистване на дефектите”. И той всъщност е истински робот- войник, въоръжен с картечница.

„Предците” на този боен американски робот (соответно «ROBART — I–II») трябвало да се използват за охраната на военните складове – т.е. могли да открият нарушителя, преминал охранителния периметър и да да подадат сигнал за тревога. От своя страна, роботът «ROBART III» вече е въоръжен с огнестрелно оръжие. За сега неговото въоръжение е модел на пневматичен прототип на картечница, която изстрелва топчета и стрелички, но достоинството му се крие в това, че той притежава автоматична система за целеуказание. Роботът сам открива целта и изстрелва в нея своя боекомплект със скорост четири изстрела за секунда.

Но това не е единствената програма на американското Министерство за отбрана. Съществува също та и програмата «JPR» («Joint Robotics Program»), която Пентагона започнал да реализира от септември 2000 г. В описанието на тази научноизследователска програма директно е казано – „военните робототехнически системи ще се изпозват през ХХI век повсевместно”.

Но това не е единствената програма на американското Министерство за отбрана. Съществува също та и програмата «JPR» («Joint Robotics Program»), която Пентагона започнал да реализира от септември 2000 г. В описанието на тази научноизследователска програма посочено директно – „военните робототехнически системи ще се изпозват през ХХI век повсевместно”. Днес е известно, че американските военни специалисти планират първото поколение бойни роботи да бъде готово за воденето на бойни действия на земята и във въздуха още в най-близко бъдеще. Представителят на една от водещите в това направление корпорации – „Дженерал Дайснемикс”, Кендел Пис дори официално заявил, че „ние смятаме да създадем такава система още в края на днешното десетилетие”! Но така или иначе, крайната дата за приемането на роботи на въоръжение в армията е посочено много точно – 2025 г. А това говори, че ще бъде създаден боен робот, който ще се отличава със своята многократно използване, многофункционалност, бойна мощ, скорост, защита, компактност, маневреност а в някои от случаите – и с избор на решение от заложените в програмата вариант, което ще му помага да атакува, да се защитава и да избира цели!

Пентагонът не е единствената организация в света, която създава роботи-убийци. Подобни механични и кибернитични монстри се конструират и в гражданските учреждения.  По съобщение на агенция „Ройтерс”, учените във Великобритания са създали опитен образец на робота «SlugBot», който може да открива и унищожава живи същества. В световната преса той е наречен „терминатор”. Всъщност той е програмиран за търсенето на голи охлюви – най-голямият противник на земеделците. Хванатите от него охлюви ги преработва и по такъв начин произвежда електроенергия. Всъщност, това е първият в света действуващ робот, който има за задача да открива и унищожава своите жертви – приблизително по 100 на час.

Независимо, че списанието „Тайм” определи британския робот «SlugBot» като едно от най-добрите изобретения за 2001 г., върху неговите създатели се изляла вълна от възмущение. Един от читателите на списанието направо заявил – „създавайки роботи, които изяждат плътта, ние преминаваме чертата, която може да бъде премината единствено от луд”!

И така, днес е създаден робот за унищожаването на голи охлюви, утре – на плъхове, а по-нататък какво да очакваме – на човек ли?

                    Ст.н.с. Николай Котев, д-р по история

 

Creative Commons License
THE FIRST AMERICAN AND SOVIET TERMINATORS (“BOILERPLATE” and I.T.A.-1 “STORM”) by Nickolay Georgiev Kotev is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at https://kotev25.wordpress.com.

PRINTED IN BULGARIAN NEWSPAPER „“ („BULGARIAN ARMY“), Sofia, № 35 (23663) from 31  August 2012, p.16-17

IMG

IMG_0001

IMG

IMG_0001