– UNIQUE ACHIEVEMENT OF THE RUSSIAN HISTORICAL AND MILITARY-HISTORICAL SCIENCE (Part III)


Nickolay G. Kotev. – Unique Achievement of the Russian Historical and Military-Historical Science (Part III) – in journal “Istoricheski pregled” (“Historical Review”), Sofia, 2010, № 3-4, p.252-261.

УНИКАЛНО ПОСТИЖЕНИЕ НА РУСКАТА ИСТОРИЧЕСКА И ВОЕННОИСТОРИЧЕСКА НАУКА (част III)

Николай Котев

Пред вас е третата част* от заглавията, публикувани в руската „Военно-историческая библиотека”. Този път сме подбрали и предлагаме на Вашето внимание 25 книги, които несъмнено ще повишат равнището на историческите, политическите и дипломатическите изследвания не само във Русия и България, но и в целия свят. Тук е уместно да се подчертае, че в дадения материал заглавията не са подредени в хронологичен ред на издаването им, а по-скоро в тематичен. Заглавията на книгите са както следва:

И.И. СЕРЕБРЕННИКОВ “Гражданската война в Русия: Великото изтегляне”. 1

Това е един сборник, който се състои от три, публикувани преди това в Китай, извънредно редки книги на руския обществен деец, писател и публицист Иван Инокентиевич Серебренников – „Великото изтегляне: Разпръсването по Азия на белите руски армии, 1919-1923”(Харбин, 1936), двутомника „Моите възпоминания”. (т.1-ви „В революцията” (1917-1919), Тяньцзин, 1937 и т.2-ри „В емиграция (1920-1924)”, Тяньцзин, 1940), а така също и от приложението „С чехите от Иркутск до Харбин: пътни записки”. Като бивш министър в Омското сибирско правителство, което провъзгласява адмирал А.В.Колчак за „Върховен държавен глава на Руската държава”, Иван Серебренников има възможността отблизо да се запознае с политическите и военни процеси довели до разпадането на Руската империя. В книгите му се разказва за Гражданската война в Сибир и в Далечния Изток, за борбата на белогвардейските и чехословашки войски с частите на Червената Армия и с партизаните, за бягството на остатъците на бялата гвардия зад Байкал, а така също и за трудните пътища на руската емиграция в Китай. Десет години по-късно, вече в емиграция, характеризирайки този период от сибирската история, И.И. Серебренников пише: „Сибирското правителство живееше и работеше в тежка обстановка, отбранявайки се едновременно от въоръжените атаки на болшевиките, сегашни властелини на Русия, и от натиска на социал-революционерите, бивши нейни господари, опитващи се сега да си върнат загубеното положение. То е било принудено да прекрати своето съществуване под твърдия натиск на революционната обстановка. Не е било възможно да се води борба със съветската власт, като се отбягват общоруските задачи и лозунги. Борбата започна в общоруски мащаб, тя се разпали на Изток и на Запад, в Севера и в Юга на Русия. В общоруски мащаб тя трябвало и да завърши”.

Ал.И. ЕГОРОВ, А.И. ДЕНИКИН “Гражданската война в Русия: Разгромът на Деникин”. 2

Сборникът е посветен на един от най-драматичните периоди на Гражданската война в Русия – настъплението на Доброволческата армия към Москва, нейното неочаквано поражение при Орел и по-нататъшното и отстъпление къв Новоросия, което поставило точка на надеждите на Бялото движение да победи. Гражданската война продължила още две години, но именно разгрома на Бялото движение през 1919 г. предопределя неговия окончателен резултат.

В сборника са включени две изследвания. Първото („Разгромът на Деникин, 1919 г.”), е чисто историческо изследване на видния съветски военноначалник Александър Илич Егоров, публикувано през 1931 г., което показва бойните действия на Южния фронт през 1919 г. от гледна точка на съветското командване. И второто („Походът към Москва”) – носещото в значителна степен мемоарен характер изследване на командващия Доброволческата армия, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. В качеството си на Приложения към сборника са публикувани редица статии и материали, посветени на бойните действия на заключителния етап на кампанията – за боевете в Донбас през декември 1919 г., а така също и за насрещното Батайско-Манъчското сражение през януари 1920 г.

Н.А. КОРНАТОВСКИЙ „Борбата за червения Петроград”. 3

Даденото историческо изследване е отпечатено през 1929 г. и като че ли е най-пълното до днес описание на петроградските събитиея от 1919 година. То принадлежи на все още младият тогава (роден през 1902 г.) съветски историк Николай Арсениевич Корнатовски. Ценността на монографията се състои в това, че авторът обективно е анализирал и показал общия ход на бойните действия и основните причини за неуспехите на червените войски. Голямо внимание съветският историк отделя и на картината на вътрешния живот на Петроград от това време. Петроград по това време е „крайъгълният камък” в системата фронтове на Червената армия и последната база на червения Балтийски флот – единствения флот на Републиката. Не по-малко е значението на Петроград като политически център и доставчик на кадри за болшевишката партия. Както посочва сега издателят на книгата на Н.А.Корнатовски е много важен също така и един друг фактор – времето на написването на книгата. Както се отбелязва в предисловието на книгата „авторът е работил над нея по пресните следи на събитията, в период, когато е било възможно свободно да се излагат своите мисли, не се страхувайки за последствията. Ако този ръкопис бе написан през 30-те години, то нито една цензура просто нямало да я пропусне”.

Я.А. СЛАЩЕВ-КРЪМСКИЙ, П.Н. ВРАНГЕЛ, „Гражданската война в Русии: Отбраната на Крим”. 4

Като цяло Кримската кампания от 1920 г. се отличавала от другите кампании на Гражданската война в Русия с по-голямото влияние на отделните личности върху събитията в Русия, с влиянието на техните таланти, на личните им и професионалните качества. Това е било характерно преди всичко за действията на „бялото” движение.

Поради тази причина в съдържанието на сборника са влезли две книги и материали, които отразяват официалните възгледи върху събитията в Крим през 1920 г от „бялата” страна. Мемоарите на героя на отбраната на Крим генерал-лейтенант Яков А.Слащев („Крим, 1920 г.”), написани след завръщането му на територията на СССР от емиграция, са посветени на действията на фронта в първия период на Кримската кампания (в периода на пролетта и лятото на 1920 г.), т.е. до отстраняването му от ръководството на „белите” войски, по заповед на П.Врангел. Спомените на генерал-лейтенант барон Пьотр Н.Врангел („Отбраната на Крим през 1920 г.”), са взети по берлинското издание на неговите „Записки”, отпечатени през 1928 г. В тях, заедно с даденото общото описание на хода на бойните действия, преди всичко се разглеждат мероприятията на вътрешната и външна политика на ръководеното от него Кримско правителство до неговия разгром. В съдържанието на книгата са включени и редица приложения – текстовете на различни заповеди, интервюта пред кореспонденти на вестници и писма от и до главнокомандващия въоръжените сили на Юга на Русия. Книгата е онагледена и с много схеми и карти.

Гай П. ГИБСОН “Отпред е вражеският бряг”. 5

В тази книга са дадени спомените на един от въздушните асове на Втората световна война, английския пилот полковника от авиацията (group captain) Гай Пенроуз Гибсън. Това е летецът, който така да се каже „потопи под водата” Германия,. Той е командир на знаменитата 617-а ескадрила на летците-снайперисти от британското Бомбардировъчно Командване, преминал цялата война и награден с най-високото английско отличие за воинска храброст – Кръста на Виктория. От книгата могат да се научат много интересни подробности за живота на пилотите от Кралските ВВС, за това как са действували екипажите на британските тежки бомбардировачи „Ланкастър-дамбастери” през месеците на „Странната война”, включително до разгрома и капитулацията на Франция. Все пак тук е уместно да се отбележи, че на места книгата няма документална точност, което ни позволява да допуснем, че това по-скоро не е документално описание на бойния път на 617-а ескадрила на Кралските ВВС, а е описание на събитията преминали през очите на очевидец.

Кенет М. БИЙР “Кораби-капани срещу подводните лодки: Секретният проект на Америка”. 6

За да се противопоставят на „блицкрига” на германските подводни лодки около източното крайбрежие на Америка през 1942 г., с който те подривали жизненоважните морски съобщителни пътища около САЩ, командването на ВМС на САЩ взема решение да оборудва и пусне в действие кораби-капани, които трябвало да се използват в качеството си на примамки за неприятелските субмарини. Корабите-капани „Етик” и „Естерион” са били добре въоръжени бойни кораби, камуфлирани като търговски съдове. По замисъла на ръководството на американското ВМС тези кораби трябвало да привлекат вниманието на германските подлодки, и след изплаването на повърхността на последните – унищожени. Книгата е точно описание преди всичко на трагическата съдба на кораба-капан „Етик”, потънал заедно с целия си личен състав на борда буквално няколко дни след излизането му в първи поход. На основата на много документи и интервюта с очевидци, включително и с такива от състава на германските подлодки, авторът Кенет Бийр, който служил преди това като офицер-интендант на кораба-капан „Естерион” успява да възстанови с документална точност подробностите около последните часове на плаването на „Етик”.

“Битката за Нормандия. Възгледът на победените” (Съставител Дейвид К. ИСБИ). 7

Книгата на известния американски историк Дейвид К. Исби е посветена на десанта на съюзниците в Нормандия от 6 юни 1944 г. Сборникът, който е подготвен от него обхваща материали, които отразяват възгледите на немските офицери и генерали по отношение на събитията преди и непосредствено след денят „Д”. Той е съставен от четири части (Подготовката към отразяването на нахлуването; Подготовка към отразяването на нахлуването – организация и разположение на войските; Нахлуването; „Денят „Д”. Германското контранастъпление) и две приложения. Свои спомени и анализи по подготовката на отбраната на френския бряг дават над 30 германски генерали и старши офицери – непосредствени участници на събитията. Главните изводи, които се получават от книгата са, че още преди началото на нахлуването, два от видовете въоръжени сили на Германия, които са били разположени във Франция, са били предварително унищожени. По думите на участника в тези събития генерал Гюнтер Блументрит, „Германия започнала най-тежката битка на тази война само със силите на един вид въоръжени сили – сухопътните войски”.

Антон ПЕРВУШИН “Битка за звездите: Ракетните системи от докосмическата ера” 8

Това е една книга, която разказва за едно от най-голямите и главни достижения на ХХ век – космонавтиката и астронавтиката, която по неизвестни за нас причини целият свят смята за символ на миналото столетие. Обаче космонавтиката и астронавтиката са не само област на най-съвременните изследвания на науката и на достиженията на техниката, но и поле на битката за космическото пространство между двете световни свърхдържави – СССР и САЩ. Гонката на въоръженията, въоръжаването и превъоръжаването, „студената война” подтиквали учените от противоборстващите системи да създават все по-нови фантастически проекти, изпреварващи реалността. Книгата се състои от пет глави („Космическите кораби на докосмическата ера”; „Третият космически райх”; „Ракетите и ракетопланите на Съветска Русия”; „Гонката на лидера”; „Към въпроса за първенството”) и дава отговор на много от въпросите и ни дава възможност да погледнем върху историята на космонавтиката под друг, изменен ъгъл на гледна точка, което и придава по-завършен и обективен вид.

У. УИНСЛОУ, А. КРОЗЕ „Потопени и забравени”. 9

Сборникът съдържа две книги – тази на У.Уинслоу „Забравеният от бога флот” и тази на А.Крозе „Холандският флот във Втората световна война”. Тя разказва за събитията от началния период на войната в Тихия океан. Двете изследвания описват морската кампания в Югоизточна Азия от гледната точка на нейните основни участници – американците и холандците. Изследването на У.Уинслоу е посветено на действията на Азиатския флот на САЩ – борбата за Филипините, отстъплението в Холандска Ост-Индия и последващата му гибел по време на завземането на остров Ява от японците. Книгата на А.Крозе разказва за бойния път на холандския флот по време на цялата Втора световна война, за неговите операции, както и за последвалото освобождение на холандските територии.

А. ЛАКТИОНОВ „Руско-японската война. Обсадата и падането на Порт-Артура” 10

Книгата е превод на хрестоматийната официална японска версия на Руско-японската война от 1904-1905 г., която е известна като „Описанието на военните действия по море в 37-38 г. от Мейдзи (1904-1905 г.)”. До днес книгата е била отпечатена само през 1909-1910 г. и имала многобройни неточности не само в направения превод от японски на руски език, но и в изложените факти. Сега томът, който е посветен на действията и съдбата на руската 1-ва Тихоокеанска ескадра, на обсадата и капитулацията на Порт-Артур, е изчистен от многобройните грешки и допълнен с коментарии и спомени на участниците във войната.

Пол ЛУНД „РQ-17 – конвоят към ада”РQ-17 11

Военният моряк Пол Лунд е служил на един от малките кораби, съпровождащи и охраняващи злополучния съюзнически океански конвой „РQ-17”. Той се опитва да опише своите усещания в онзи момент, в който военните кораби от флотата на САЩ изоставят на произвола на съдбата тежко натоварените морски съдове от конвоя (за охраната му остават само слабо въоръжените корвети и траулери) и се скриват зад хоризонта. Военните моряци били убедени, че им предстои безнадежна битка с германския линеен кораб „Тирпиц”. Обаче намиращият се в състава на 36-те „търговци”, корабът „Лорд Остин” имал късмет, той успял да достигне до Архангелск, макар че повече от 20 съюзнически кораба били потопени безнаказано от германските субмарини и пикиращи самолети. Резултати са известни – от общото количество транспорти от които е съставен конвоят (35 транспорта и 1 танкер) оцеляват само 11. От общото количество товари (156492 тона) потеглили от американския брят, до целта достигат 57176 тона. На дъното на морето отиват 430 танка, 210 самолета и 3350 автомобила.

Самуел Елиът МОРИСОН „Американският ВМФ във Втората световна война. Битката за Гуадалканал. Август 1942-февруари 1943” 12

Това е най-пълното изследване на действията на военноморските сили на САЩ по време на Втората световна война. Неговият автор – Самуел Елиът Морисон е известен американски историк, професор от Харвардския университет. След като получил поддръжката на президента на САЩ Франклин Д. Рузвелт, имайки достъп до всякаква информация от периода на Втората световна война, той успял да събере уникален материал, въз основа на който създава своя фундаментален петнадесеттомен военноисторически труд.

Даденият том е посветен на битката за остров Гуадалканал – един от ключевите във войната срещу японците на Тихия океан. Наред със сраженията при Сталинград и Ел-Аламейн, морската кампания при Гуадалканал (август 1942 – февруари 1943 г.) може да бъде наречена също така като един от възловите и преломни моменти на Втората световна война, т.е. своеобразен „Вердюн на Тихия океан”.

Самуел Елиът МОРИСОН „Американският ВМФ във Втората световна война. Битката за Атлантика” 13

Томът, подготвен от американския военнен историк С.Е.Морисон охваща всички операции на ВМФ на САЩ в дадения театър на действия от Северния до Южния полюс, а така също в Карибско и Баренцево морета, и в акваторията на Мексиканския залив от 1939 г. до средата на 1942 година.

Самуел Елиът МОРИСОН „Американският ВМФ във Втората световна война. Войната в Микронезия” 14

Поредният том на американския военен историк С.Е.Морисон е посветен на бойните действия за овладяването на Маршаловите и Марианските острови. Като неин завършек се явява едно от най-интересните морски сражения на Втората световна война – битката във Филипинското море. Именно в Микронезия за първи път напълно се появил онзи американски стил на планиране и водене на бойните действия, който действува и до днес.

Самуел Елиът МОРИСОН „Американският ВМФ във Втората световна война. Битката за Атлантика. Юли 1942-май 1943” 15

Предлаганият на читателя том е т.нар втора половина на книгата „Битката за Атлантика”. Той съдържа описание на бойните действия по комуникациите в Атлантика, а така също и на съобщенията, минаващи през вливащите се в Атлантическия океан морета през 1942-1943 г. Именно в този период на съюзниците се наложило да мобилизират всичките си сили за да пречупят хода на борбата за Атлантика в своя полза. Тук също така могат да бъдат намерени много подробности за подводната война в Атлантика и различни справочни данни за американския спомагателен флот. Не е отминат и въпросът за операцията по унищожаването на германския линеен кораб „Бисмарк”.

Самуел Елиът МОРИСОН „Американският ВМФ във Втората световна война. Нахлуването във Франция и в Германия. Юни 1944-май 1945” 16

Този том е посветен на бойните действия на съюзниците от антихитлеристката коалиция в Западна Европа през 1944-1945 г. и преди всичко на участието на въоръжените сили на САЩ в откириването на Втория фронт в Европа – десантът в Нормандия на 6 юви 1944 г. Тази операция на съюзниците известна под кодовото си название „Овърлорд” става най-голямата десантна операция във военноморската история на света.

Самуел Елиът МОРИСОН „Американският ВМФ във Втората световна война. Битката за Атлантика е спечелена. Май 1943-май 1945” 17

Това е том, който е посветен на събитията от 1943-1945 г. – т.е. на окончателния етап на борбата за доминиращо влияние върху океанските комуникации, на окончателната катастрофа на немската подводна война и на установяването на господство на американския и британския флот в Атлантическия океан и прилягащите към него морета. И все пак може да се каже, че този труд не е изцяло всеобхватен. Морисон се интересува преди всичко от бойната дейност на американския флот, поради което той не отразява всички аспекти на морската война на Западния театър на воените действия.

Николай ШЕФОВ „Битките на Русия” 18

Това е една уникална енциклопедия в която могат да се намерят статии за историята на Русия от княз Игор до маршал Георги К. Жуков, а така също и за войните и сраженията водени от нея (от А – Августовската операция в Първата световна война до Я – Яш-Кишиневскака операция през Великата Отечествена война на СССР). В нея за първи път се прави опит да се систематизират всички основни сражения, битки и военни операции в които са участвували воините от Древна Рус, Русия и СССР. Общо са представени повече от 700 статии, разположени от „А до Я”, в тома също така могат да бъдат намерени много подробни приложения и е снабдена с карти на най-големите битки и операции.

А. СИДОРОВИЧ, Владислав ГОНЧАРОВ, КОНКЭ, Г. ИССЕРСОН „Катастрофите на Первата световна война” 19

В книгата са включени три отделни изследвания – на Г.Иссерсон „Каните на Световната война (Гибелта на армията на Самсонов)”; на Конке – „Сражението при Капоретто” и това, на Тило фон Бозе – „Катастрофата от 8 август 1918 г. Предлаганият на читателя сборник е посветен на трите големи военни катастрофи от периода на Първата световна война – на гибелта на армията на генерал Самсонов в Източна Прусия през август 1914 г., на разгрома на Италианския експедиционен корпус в сражението при Капоретто през 1917 г. и третото – на пробива на германския фронт от войските на Антантата при Амиен на 8 август 1918 г. Всяко едно от тези големи сражения е предизвикало кардиналното изменяне на ситуацията на дадения театър на военните действия и е оказало огромно влияние върху по-нататъшния ход на Първата световна война.

Кирил МЕРЕЦКОВ “На служба на народа” 20

Името на Героя на Съветския съюз, кавалера на ордена „Победа” Маршалът на Съветския Съюз Кирил А. Мерецков е добре известно. Той влиза в историята като участник в пет войни, като виден командващ армии и фронтове, показал своя пълководчески талант в операциите срещу германските и японските войски по време на Втората световна война. В своите спомени К.А.Мерецков разказва за най-важните събития на ХХ век, в които той взел лично участие – Гражданската война в Русия, борбата срещу франкизма и фашизма в Испания, съветско-финландската война, Великата отечествена война на СССР и войната срещу Япония. В книгата са влезли редица неизвестни фотографии от семейния албум на К.А. Мерецков, а така също са дадени и картите на по-големите сражения и военни операции.

Д.В. РОМАНЬКО “Мюсюлманските легиони по време на Втората световна война” 21

В историческата литература мюсюлманските легиони в Третия райх практически не са били предмет на изследване. Мюсюлманските „източни” формирования, са били пълноценни бойни подразделения и са представлявали специална категория сред чуждите легиони. Преди всичко, това било с политическите, религиозни и идеологически факти и причини за създаването им. От съдържанието на книгата може да се научат много подробности за това, как в германските въоръжени сили преминавали службата си различни арабски, индийски и балкански доброволци, а също така и мюсюлмани – бивши граждани на СССР. Сред последните най-много били доброволците от Средна Азия и Казахстан, кавказките републики, Поволожието и Крим. Независимо от факта, че битувало мнението, че участието на тези подразделения в бойните действия е било незначително, трябва да се отбележи, че преди те да се сблъскат с войските на Съветската армия, присъствието им на Балканите позволило на Третия райх да контролира значителна част от този регион и да освободи други бойни подразделения от държавите на Оста за използването им на Източния фронт. Книгата съдържа богат илюстративен материал и ще е интересна както за специалистите така и за любителите на военната история.

Алексей Н. КУРОПАТКИН “Руската армия” 22

Генерал Алексей Н.Куропаткин е известна в историята личност. Имайки организаторски способности и заемайки в периода 1898-1904 г. поста военен министър на Русия, той е направил много добри неща за развитието на руската армия. Но като главнокомандващ руската армия в Манджурия, той се проваля като пълководец във войната с Япония (1904-1905), поради което е бил подложен на критика от своите съвременници и последващите изследователи на това велико противопоставяне в Далечния изток. По-късно се отчита, че по време на войната в главнокомандващия е липсвало творчеството, величието на духа, майсторството бързо да оценява обстановката, смелостта в решенията, непреклонността в постигането на поставената цел. В същото време са изключително интересни възгледите на самия Куропаткин върху миналото и бъдещето на руската армия, които той описва в своя труд, издаден през 1910 г. Книгата има 10 глави („Вътрешното положение на Русия в края на ХIX век”, „Последствията от ослабването на руското племе”, „Външното положение на Русия в края на ХIХ век”, „Военното положение на Русия в края на ХIХ век”, „Чуждите влияния в Русия през ХVIII и ХIХ столетия”, „Югозападните чужди влияния”, „Изводите от дейността на руската армия през XIX столетие”, „Мерки по усилването на външното положение в Русия”, „Мерки по усилването на военното положение на Русия”) и заключение.

В.А. ЗОЛОТАРЕВ “Вторият фронт срещу Третия райх” 23

Книгата на проф. В.А. Золотарев е посветена на една от най-актуалните научни проблеми – историята на Втория фронт в годините на Втората световна война. Върху голям фактологически материал авторът анализира събитията, свързани с дейността на антихитлеристката коалиция, позволява на читателя да проследи цялата история на възникването и решението на проблема за Втория фронт на западните съюзници от антихитлеристката коалиция, показва ролята му и значението му за завършването на Втората световна война. Огромна заслуга на автора е фактът, че книгата е написана върху анализа на огромен брой документи, съветски и чужди публикации от последните десетилетия на ХХ век.

Пол БРИНКХИЛЛ “Безкракият асът” 24

Това е една биографична книга за английския пилот-ас Дъглас Р.С. Бадер. Загубвайки по време на армейско учение единия си крак, той намира в себе си сили да се върне в авиацията в началото на Втората световна война. Бадер става не само отличен пилот, но и командир на изтребително авиокрило, а също така и разработва тактиката на масираното използване на изтребителната авиация. От книгата могат да се научат и редица подробности за престоя му в германски концлагер след попадането му в плен, а така също и такива за съдбата му след края на Втората световна война.

П.К. КЕМП, Д.ЕВЕРИТ “Британските подводни лодки”25

Това е един сборник, в който са влезли две книги – тази на П.К. Кемп „Подводните лодки на Негово Величество” и тази на Д. Еверит – „Подводните лодки от типа К”. П.К.Кемп посвещава своята книга на историята на подводното корабостроение във Великобритания, като специално място отделя на британския подводен флот в годините на Първата и Втората световна война. Другият автор – Д.Еверит, описва подводните лодки от типа К. Създадените през 1915 г., те са били най-бързоходните за своето време, като ги наричали още и „подводни изтребители”. Обаче, независимо от напредничевите за своето време техни технически проекти, подлодките от типа К били постоянно преследвани от различни неуспехи и катастрофи. Книга има много схеми и приложения, което я прави интересна както за специалистите, така и за учените историци.

Джордж ПАТОН “Войната, такава каквато я знаех” 26

Военниме мемоари на генерала от въоръжените сили на САЩ Джордж Патон разказват за участието на САЩ във Втората световна война. Командвайки Трета американска армия в Европа, Д.Патон е бил активен участник в описваните събития. В книгата подробно и ярко се разказва за сраженията които се водели на африканския и европейския театър на военните действия. Голямо внимание генерал Д.Патон отделя на драматическите събития от 1944-1945 г. (контранастъплението на германците в Ардените), а така също и на събитията по окончателния разгром на нацизма и фашизма в Европа. Книгата е направена под формата на дневник. От него читателят може да намери наред с описанието на бойните действия и много неизвестни факти от историята на Мароко, Тунис, Италия, Франция и Германия. Значително място е отделено и на анализа на въпросите на тактиката на американските подразделения в сраженията им с противника.

В заключение, трябва да се подчертае, че книгите са ярък пример за това, как руската историческа наука се обръща към забравените във времето източници, което несъмнено ще и помогне да преосмисли през следващото десетилетие хода на събитията довели до създаването на СССР, а впоследствие и до разпадането и като държавно формирование.

IMG

IMG_0001

БЕЛЕЖКИ:

* Котев, Н., А. Ташева. Уникално постижение на руската историческа и военноисторическа наука. Ч. I. – ИПр, 2005, № 3-4, 271-278; Николай Котев, Ян Лангенбергер (Швейцария). Уникално постижение на руската историческа и военноисторическа наука. Ч. II. – ИПр, 2008, № 1-2, 331-338;

1 СЕРЕБРЕННИКОВ, И.И.: “Гражданская война в России: Великий отход”, Москва, ООО „Издательство АСТ”; ЗАО НПП „Ермак”, 2003, 695 [9] с., тв. подв., илюстр., прилож., библ., ISBN 5-17-019751-989.

2 ЕГОРОВ, Александр И., ДЕНИКИН, Антон И.: “Гражданская война в России: Разгром Деникина”, Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”; 2003, 640 с., тв. подв., 22 схеми, табл., 4 прилож., ISBN 5-17-015247-7.

3 КОРНАТОВСКИЙ, Николай А.: Борьба за красный Петроград”. Москва, ООО „Издательство АСТ”, 2004, 602 [6] с., тв. подв. ISBN 5-17-022759-0.

4 СЛАЩЕВ-КРЬIМСКИЙ, Яков А., ВРАНГЕЛЬ, П.Н.: Гражданская война в России: Оборона Крыма”. Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”; 2003, 534 [10] с., тв. подв., илюстр., 5 прилож., 7 карти, ISBN 5-17-017440-3.

5 ГИБСОН, Гай П.: “Впереди вражеский берег”, (превод от англ. ез. А. Больных), Москва, ООО “Издательство Аст”: ЗАО НПП „Ермак”; 2002, 398 [2] с., тв. подв., 8 л. илюстр. ISBN 5-17-019627-Х.

6 БИЙР, Кеннет М.: “Суда-ловушки против подводных лодок: Секретный проект Америки” (превод от англ. ез.), Москва, ООО “Издательство Аст”; ООО “Издательство Астрель”; ООО “Транзиткнига”, 2003, 286 [2] с., тв. подв., 8 л. илюстр., 4 прилож., 6 карти, бел., библ., ISBN 5-17-017887-5.

7 “Битва за Нормандию. Взгляд побежденных” (превод от англ. ез. В. Беленький), Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”, 2005, 508 [4] с., тв. подв., 16 л. илюстр., 6 карти, 1 табл., 2 прилож., ISBN 5-17-027876-4.

8 ПЕРВУШИН, Антон; “Битва за звезды: Ракетные системы докосмической эры”, Москва, ООО “Издательство АСТ”, 2003, 448 с., 16 л. илюстр., илюстр., тв. подв., ISBN 5-17-015662-6.

9 УИНСЛОУ У., КРОЗЕ, А. „Потоплены и забыты” (Содерж.: Забытый богами флот/У.Уинслоу; превод от англ. ез. В Федоров. Голландский флот во Второй мировой войне/ А.Крозе; превод от англ. ез. А. Больных), Москва, ООО “Издательство АСТ”, ЗАО НПП „Ермак”, 2005, 622 с., илюстр., карт., тв. подв., ISBN 5-17-026035-0.

10 ЛАКТИОНОВ, А. „Русско-японская война. Осада и падение Порт-Артура” Москва, OOO „Издательство АСТ”, 2004, 733 с., илюстр., карти, схеми ISBN 5-17-024932-2.

11 ЛУНД, Пол „РQ – конвой в ад” Москва, OOO „Издательство АСТ”, 2005, 317 с., илюстр., карти, схеми ISBN 5-17-028632-2.

12 МОРИСОН, Самуэль Э.: “Американский ВМФ во Второй мировой войне. Борьба за Гуадалканал. Август 1942 – февраль 1943” (превод от англ. ез.), Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”, 2002, 544 с., тв. подв., илюстр., табл., схеми, карти, прилож., индекс, ISBN 5-17-014462-8.

13 МОРИСОН, Самуэль Э.: “Американский ВМФ во Второй мировой войне. Битва за Атлантику”. (превод от англ. ез.), Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”, 2002, 512 с., тв. подв., илюстр., табл., схеми, карти, прилож., ISBN 5-17-012740-5.

14 МОРИСОН, Самуэль Э.: “Американский ВМФ во Второй мировой войне. Война в Микронезии”. (превод от англ. ез.), Москва, ООО “Издательство АСТ”; ООО “Транзиткнига”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”, 2004, 475 с., тв. подв., илюстр., табл., схеми, карти, прилож., ISBN 5-17-018705-Х.

15 МОРИСОН, Самуэль Э.: “Американский ВМФ во Второй мировой войне. Битва за Атлантику. Июль 1942-май 1943 (превод от англ. ез. Р.Хорощанская и Г.Гельфанд), Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”, 2002, 528, [4] с., тв. подв., илюстр., 16 л. илюстр., табл., схеми, 10 карти, 2 прилож., библ., ISBN 5-17-014008-8.

16 МОРИСОН, Самуэль Э.: “Американский ВМФ во Второй мировой войне. Вторжение во Франция и Германию. Июнь 1944-май 1945 (превод от англ. ез. Я. Берлин и В.Мартенс), Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”, 2003, 512 с., тв. подв., илюстр., 16 л. илюстр., табл., 5 схеми, 8 карти, 3 прилож., индекс, ISBN 5-17-016951-5.

17 МОРИСОН, Самуэль Э.: “Американский ВМФ во Второй мировой войне. Битва за Атлантику выиграна. Май 1943-май 1945 (превод от англ. ез. В.Башмаков, Н.Кузнецова и Н.Шуткин), Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург, “Terra Fantastica”, 2002, 608 с., тв. подв., илюстр., 16 л. илюстр., табл., схеми, 16 карти, 12 прилож., библ., индекс, ISBN 5-17-013054-6.

18 ШЕФОВ, Николай „Битвы России” Москва, OOO „Издательство АСТ”, 2004, 704 с., илюстр., карти, схеми ISBN 5-17-010649-1.

19 СИДОРОВИЧ А., ГОНЧАРОВ Владислав, КОНКЭ, ИССЕРСОН, Г. „Катастрофы Первой мировой войны” Москва, OOO „Издательство АСТ”; ООО “Транзиткнига”; Минск, „Издательство Харвест”, 2005, 765 с., илюстр., карти, схеми ISBN 5-17-029453-0.

20 МЕРЕЦКОВ, Кирилл: “На службе народу”, Москва, OOO „Издательство АСТ”, 2003, 480 с., 40 л. илюстр., 6 карти. ISBN 5-17-007922-2.

21 РОМАНЬКО, Д.В.: “Мусульманские легионы во Второй мировой войне” Москва, ООО “Издательство Аст”; ООО “Транзиткнига”, 2004, 312 [8] с., тв. подв., 5 карти, иллюстр., библ., ISBN 5-17-019816-7.

22 КУРОПАТКИН, Алексей Н.: “Русская армия”, Санкт Петербург, ООО “Издательство Полигон”; 2003, 590 [2] с., тв. подв., илюстр., ISBN 5-89173-211-4.

23 ЗОЛОТАРЕВ, В.А.: “Второй фронт против Третьего рейха”, Москва – Санкт-Петербург, ООО “Издательство “АСТ”, OOO “Издательство „Полигон”, 2005, 541 [3] с., тв.подв., 32 л. илюстр., 6 прилож., бел., ISBN 5-17-028900-6.

24 БРИНКХИЛЛ, Пол: “Безногий ас” (превод от англ. ез. А. Больных). Москва, ООО “Издательство “АСТ”, 2003, 416 с., тв. подв., 1 карта, 5 прилож., 4 л. илюстр., ISBN 5-17-016653-2.

25 КЕМП, П.К., Д.ЭВЕРИТ: “Британские подводные лодки” (превод от англ. ез. А. Больных), Москва, ООО “Издательство АСТ – Транзит”, 2003, 640 с., тв. подв., 16 л. илюстр, 6 прилож., схеми, ISBN 5-17-018703-3.

26 ПАТТОН, Джордж: “Война, какой я ее знал” (превод от англ. ез. А.З. Колин). Москва, ООО “Издательство “АСТ”, 2002, 152 с., тв. подв., табл., библ., 8 прилож., ISBN 5-17-014495-4.

IMG_0002

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s