– UNIQUE ACHIEVEMENT OF THE RUSSIAN HISTORICAL AND MILITARY-HISTORICAL SCIENCE (Part II)


Nickolay Kotev (Bulgaria), Jan Langenberger (Swiss). – Unique Achievement of the Russian Historical and Military-Historical Science (Part II) – in journal “Istoricheski pregled” (“Historical Review”), Sofia, 2008, №1-2, p.331-338

УНИКАЛНО ПОСТИЖЕНИЕ НА РУСКАТА ИСТОРИЧЕСКА И ВОЕННОИСТОРИЧЕСКА НАУКА (Част IІ)

Ст.н.с.ІІ ст. Николай Георгиев Котев, д-р по история

Проф. Жан Лангенбергер, бригадир (Конфедерация Швейцария )

През 2005 г., на страниците на кн. № 3-4 от “Исторически преглед” двамата автори – Николай Котев и Анастасия Ташева, публикуваха анотациите на 30 различни заглавия, отпечатани в излизащата от 1998 г. руска поредица “Военноисторическа библиотека”. 1

Сега, на читателите бихме искали отново да напомним, че поредицата се подготвя, отпечатва и разпространява от няколко известни руски издателства; това са: от Москва – “Издательство АСТ”, “Транзиткнига”, “Издательство Астрель” Санкт Петербург – “Terra Fantastica”, “Издательство Полигон”, Минск – “Харвест”. В отпечатването на книгите от поредицата се е включило и едно ново московско издателство “АСТ:АСТ МОСКВА:ХРАНИТЕЛЬ”. Последното е обединило три издателства – ООО “Издателства АСТ”, ООО “Издательство “АСТ МОСКВА” и ООО “ХРАНИТЕЛЬ”. Това е направено с цел на повишаването на научната стойност и програмната защита на книгите, които вече започват да се превръщат на западния книжен пазар в бестселъри. Допълнително в отпечатването и разпространяването на книгите взема участие и ЗАО НПП “Ермак”. Тук е уместно да се отбележи, че издателската група АСТ включва в състава си повече от 50 издателства и редакционно-издателски обединения, които предлагат на руския и чуждия пазар повече от 20 000 названия на книги от различни видове и жанрове.

Тиражите на книгите от поредицата на “Военноисторическа библиотека” продължават да си остават малки – те варират от 3000 до 10000 екземпляра, факт който говори, че поредицата е предназначена преди всичко за различни специалисти не само от независимите държави от ОНД, но и от другите държави, чиято научна общественост помни голямите и малко оценявани днес, постижения на съветската, руската и западната научна мисъл и култура. Представени са историческите достижения и на редица западни автори. С други думи, поредицата за кой ли път показва на света, как работят голямите майстори в науката и по-специално в нейния клон – военноисторическата. Някои от заглавията посочени по-долу са продължение на издания, анотирани вече в книжка № 3-4 на “Исторически преглед” от 2005 г. Поради обемността на поредицата, авторите на рецензията се спират върху следващите 15 заглавия, които се появиха в последните години на българския книжен пазар (закупени от чужбина и разпространявани с любезното съдействие на фирмата “Анжел”), и които представляват (и ще представляват за в бъдеще!) несъмнен интерес за българската историческа, политическа и военна наука и дипломация.

В поредицата, сега са представени следните нови заглавия:

 Юрий Ф.Каторин и Юрий Л.Коршунов поднасят на вниманието на читателите новата си книга “Парадоксите на военната история”.2

Тази книга представлява опит, макар и бегло да се разгледат някои от най-оригиналните и противоречиви факти от областта на военната история и по възможност да им се даде обяснение. Даденият материал трябва да се разглежда макар и като достатъчно добре обоснована, но все пак оставаща си версия на причини, направили възможни описаните в книгата събития. Доколко тези версии са истинноподобни, ще решат самите читатели. Още едно направление на книгата е опитът да се съберат общо най-фантастичесите рекорди, направени във военната сфера. В книгата има отделни глави за забравените творци на подводното оръжие Стефан Джевецкий и Михаил Налетов, за руския адмирал Пол Джонс и неговата Стратегическа инициатива, за рейдерството в Атлантическия и Индийския океан на капитан Р.Семс, за американската експедиция на руския флот през 1863-1864 г., за последния поход на германския линкор “Бисмарк” и др.

Третата книга на Игор Дроговоз от поредицата “Военноисторическа библиотека” се казва “Англо-бурската война 1899-1902 г.”3

Англо-бурската война от 1899-1902 г. нагледно демонстрира на целия свят, че е настъпила епохата на войните от нов тип. Плодовете на техническия прогрес – магазинните пушки, картечниците, скорострелните полеви оръдия, бронираните влакове – накарали европейските военни специалисти да забравят аксиомите на неотдавнашното минало. Действията на бурите показали, че сравнително немногобройни воински подразделения използващи съвременно оръжие, притежаващи добра стрелкова подготовка и висок морален дух, са способни да се сражават наравно с превъзхождащите ги сили на противника. По време на тази война човечеството за първи път узнава за рейдовете на мобилните бурски подразделения “командо” в неприятелския тил и за снайперските засади, за създаването на блокпостовете и за тактиката на “изгорената земя”, за концентрационните лагери и за военните престъпления. В книгата подробно са разгледани основните събития на войната между англичаните и бурите, анализирани са военно-техническите и тактическите новости, за първи път използвани в пустинните местности на Южна Африка. На читателя е предоставена възможност да види тези събития през очите на бурските и британските командири, да усети напрежението на тогавъшните сражени и в трите нейни периода. В книгата има и много свидетелства на руски офицери, наблюдаващи непосредствено хода на войната, а така също и на такива – взели непосредствено участие като доброволци на страната на бурите. В книгата са дадени много оригинални фотографии от времето на войната и картни схеми на сраженията. Тя също така е онагледена и с две приложения – едното, даващо първоначалното разпределение на английските войски в Южна Африка, а другото – разкриващо названията на полковете от британската армия, взели участие във войната.

Четвъртата книга на Игор Дроговоз е озаглавена “Въздушният блицкриг: Доктрината Дуе през ХХІ век или бил ли е прав италианския генерал?” 4

В тази книга е описана теорията и практиката на масираната въздушна война. Разработената през 1920-те години от италианския генерал Джулио Дуе, концепция за подобна война в значителна степен е намерила своето потвърждение още през периода 1936-1945 г. През следващите десетилетия на ХХ век, стратегическото значение на авиацията във въоръжените действия постоянно нараствало. Към края на ХХ век тя се превърнала в решаващия фактор за постигането на победата. Това не останало скрито от съветските, а по-късно и от руските военни теоретици (самият автор на книгата е служил във военната авиация). За тях не било изненада пораженията на Ирак при диктатора Садам Хюсеин, на разпадащата като държавно формирование се в последното десетилетие на ХХ век Югославия и, на кървавия режим на Талибаните в Афганистан. Доста успешно е анализирана тезата на натовските военни специалисти, че масираната въздушна война – това е война от шесто поколение, война на ХХІ век. Авторът на книгата разказва за нейните цели, задачи, методи и средства в достъпна и увлекателна форма. Книгата е предвидена за най-широк кръг от читатели.

Американският изследовател Стивън Амброуз представя в поредицата новото си изследване “Денят “Д”. 6 юни 1944 г. Най-голямото сражение на Втората световна война” 5

Авторът на един друг американски бестселър (“Айзенхауер. Войник и президент”) е доста известен историк – професор по история в Ню Орлеанския университет, директор на Центъра на Айзенхауер и президент на Националния музей на денят “Д” в Ню Орлеан. Новото му изследване в което е написано върху основата на 1400 интервюта с американски, британски, канадски, френски и дори немски ветерани, е посветено на операцията “Овърлорд” – дебаркирането и нахлуването на Съюзническите войски през 1944 г., в окупираната от нацистите Франция. Нейната мащабност поразява: само за едно денонощие през Ла-Манша са били прехвърлени 175 хиляди военнослужещи в пълно бойно снаряжение и около 50 хиляди единици техника – от мотоциклети до бронирани булдозери и танкове. В тази операция вземат участие 5333 кораба и около 11 хиляди самолети. Уинстън Чърчил нарича дебаркирането на експедиционните войски “най-трудната и сложна операция в историята на човечеството”, за чиято подготовка са били отделени около две години. Книгата ще е интересна както за тесните специалисти, така и за широкия кръг от читатели.

Втората част от тритомника на генерал Шарл дьо Гол е озаглавена “Военни мемоари: Единство 1942-1944 г.” 6

Във втория том от тритомника, който съдържа над 800 страници, голямо място е отделено на военно-политическите взаимоотношения на Френския комитет за национално освобождение, ръководен от генерал Шарл дьо Гол, с неговите съюзници от антихитлеристката и антинацистска коалиция – СССР, САЩ и Великобритания. В книгата освен част от спомените на видния пренски военноначалник и политик, е даден огромен документален материал разкриващ различни елементи от военнополитическата история на Франция в най-сложния период на Втората световна война – този от 1942 до 1944 г. Благодарение на усилията на френския военен и политически деец, Франция стана една от петте велики държави в следвоенния свят. Вторият том се състои от осем глави, които в края на книгата завършват със специално подбрани документи. Главите в книгата са: “Интермедия”, “Трагедия”, “Комедия”, “Алжир”, “Политика”, “Дипломация”, “Сражение”, “Париж” и “Документи”.

Третата част на спомените на генерал Шарл дьо Гол е озаглавена “Военни мемоари: Спасението 1944-1946 г.” 7

Третият том на мемоарите на дьо Гол, който съдържа приблизително 800 страници, се публикува за първи път на руски език. В книгата е представен обширен фактически и документален материал по политическата история на Франция в периода след освобождението на Републиката и в първата следвоенна година. Третият том е снабден с фотографии, десет географски карти, библиография, а така също и с други различни материали, отразяващи представената в тома епоха и личност на автора. В своите спомени видният френски военноначалник и държавник застава пред нас вече като нов политически лидер на една от държавите-победителки във Втората световна война, пред която стояли за разрешаване многобройни сложни вътрешни и външнополитически задачи. Върху плещите на генерал Шарл дьо Гол и съратниците му от френската Съпротива легнали задачите за възстановяването на властната структура в следвоенна Франция, в решаването на проблемите, свързани с положението на Франция на международната арена в системата на следвоенното преустройство на мира и в светлината на започналата “студена война”. Третият том се състои от следните глави (подплатени от съответния документален материал): “Освобождението”, “Връщането на ранга”, “Ред”, “Победа”, “Разногласия”, “Скарване”, “Напускане”, “Документи”.

Военната история на държавите от Балканския полуостров е представена със сборника “Малките войни от първата половина на ХХ век. Балканите”. 8

Локалните войни от началото на ХХ век са своеобразни бели петна върху военноисторическата карта. Тези конфликти се оказали в сянката на последвалите ги след това световни войни, но на тях им било съдено да изиграят забележима роля в историята на отминалия век. Итало-турската война (битката за Триполитания) и Балканските войни били последните репетиции на Първата световна война: в тях за първи път се изпробвали новите методи за извършването на мобилизацията и развръщането на войските (включително на прехвърлянето им през Средиземно море), за първи път в световната практика са използвани разузнавателната и бомбардировъчната авиация, появили се бронираните автомобили. В състава на сборника влизат написаните по “горещите следи на бойните действия” изследвания на руски офицери и журналисти, които са посветени на Триполитанската и Балканските войни, а така също са публикувани и две изследвания на български автори. Сборникът включва следните заглавия: “Итало-турската война”; “Войната на Италия с Турция”; А.А. Рябинин “”Балканската война”; Ал. Пастухов “Балканската война 1912-1913 г.”; И.Е. Гешов “Балканският съюз”. Изследването на Иван Евст.Гешов е отпечатено по изданието “Балканский союз. Воспоминания и документы”, публикувано в Петербург през 1915 г. И на края, като отделно приложение са дадени съставът и състоянието на флотовете на участниците в конфликта – Италия, Гърция, Турция и България.

Историята на космическите постижения е предмет на изследването на руския учен Антон Первушин в близо 850 страничната му книга “Битка за звездите. Космическото противостояние”. 9

Книгата разказва за едно от главните достижения на ХХ век – космонавтиката и астронавтиката, която цял свят неизвестно по какви причини смята за символ на миналото столетие. Обаче тази специализирана област на световната наука стана не само област на най-съвременно изследване на науката и на достиженията на техниката, но и поле на битката за космическото пространство на двете световни свърхдържави – СССР и САЩ. Гонката на въоръжаването, “студената война” подтиквали учените на противоборстващите системи да създават все по нови и нови, на често пъти фантастически проекти, които изпреварвали реалността.

Даденият том е посветен на историята на бурното развитие на космонавтиката и астронавтиката във втората половина на ХХ век и първите години на ХХІ век, на алтернативните разработки и на съперничеството между СССР и САЩ. Книгата, която наброява повече от 830 страници е съпроводена и с няколко приложения, включващи разяснения на понятия, списък на съкращения, списък на ползваната литература и др. Тя е съпроводена и с много схеми, карти и фотографии.

Историята на част от морските сражения в Средиземно море в най-трудните години на Втората световна война е разкрита с фотографска точност в книгата на Питър Ч.Смит “Пиедестал”. 10

Настоящото издание е посветено на легендарния британски морски конвой от Втората световна война, който спасил населението на остров Малта от гладна смърт. Неговото прекарване е извършено след провалите на юнските операции “Харпун” и “Вигерес” от 1942 г., когато от 17 транспорта в пристанището на Малта пристигат само 2 морски съда. През август с.г., по време на движението към Малта на новия британски морски конвой [известен още като WS-5.21 “Пиедестал”], преди и след преминаването на Сицилийския пролив, последният устоява на ударите на германските и италиански подводни лодки, торпедни катери, бомбардировачи и торпедоносци и все пак успява. От 14 изпратени транспорта, до Малта достигат 5, които стоварват 55 000 тона различни товари, боеприпаси и нефт. Победата била постигната трудно – в всекидневните битки, Великобритания изгубва 1 самолетоносач, 2 крайцера, 1 есминец, 9 транспорта и 350 морски офицера и моряци. Но островът бил спасен и англичаните успяли да удържат своите позиции, изградени на Средиземноморския ТВД. С конвоя “Пиедестал” завършила и легендарната сага на Малтийските конвои на британския флот. “Малта се оказа скалата, в която се разбили всички наши надежди в Средиземно море” – това изявление на официалните италиански историци служи като най-добра епитафия за моряците, които загинали в боевете по време на прекарването на конвоя WS-5.21 – “Пиедестал”.

Книгата е съпроводена и с няколко приложения, включващи списък на “Търговските съдове от конвоя WS-5.21”, списък на “Британскте морски съединения”, списък на “Въздушните сили на Флота”, списък на “Кралските ВВС”, списъци на “Морските сили на Оста”, на “Авиацията на Оста”, а така също и различни схеми, карти и фотографии.

Книгата на Роналд Сет “Най-жестоката битка” е посветена на историята на прекарването през Атлантическия океан на съюзническия конвой ONS-5. 11

По време на прекарването на океанския конвой, състоящ се от 42 търговски съда, неговото прикритие успява да потопи 8 немски подводни лодки. Конвоят ONS-5 е бил петият конвой от серията ON и включвал в себе си английски, американски, холандски, югославски, гръцки, панамски и датски морски съдове. По време на прехода си от бреговете на Стария свят до американския бряг през Северна Атлантика, той загубил 13 свои морски съда. За сравнително малките загуби на конвоя допринесъл фактът, че за неговото прикритие били използвани като прикритие допълнително морската авиация, а така също и новите британски морски локатори “асдик”, откриващи и засичащи местоположението на немските подводни лодки в подводно положение. Голяма роля в опазването му допринесла и екскортната група от кораби, известна в историята като “В-7”. Това сражение се смята за повратен пункт в Битката за Атлантика, като положението, което се получило след това за германците било толкова катастрофално, че на 23 май 1942 г., адмирал Дьониц е принуден да отзове всички свои подводни лодки от Северна Атлантика.

Книгата е предназначена за широк кръг от читатели, а така също и за специалисти и любители на военната история. За улеснение на читателя, тя е онагледена с много илюстрации, схеми и карти.

Книгата на Сергей Анисимов “Вариант “Бис” 12 е може би най-доброто произведение на руската военна история и наука в алтернативното разбиране на събитията от края на Втората световна война. Голямото майсторство на автора се крие преди всичко в построяването на техно- и политически модел на събитията в информационното поле, което е доближено до действителността. Авторът Сергей Анисимов, който е известен като “пионерът на рисковите конструкции”, нахлува в онази област на нашите знания, където границата между истината и измислицата е толкова тънка или изтрита, че е трудно да бъдат направени някакви категорични изводи и съждения. И така, през ноември 1944 г. между западните съюзници – САЩ и Великобритания от една страна и Германия от друга, е сключен сепаратен договор. Обединените войски започват настъпление срещу съветските фронтове. Адът на войната, където се виждал нейният край, е отхвърлен. Действията в книгата се развиват едновременно на сухопътния театър на военните действия в нацистска Германия и в Атлантическия океан. Бихме искали да си послужим с кратките и впечатляващи думи на автора: “И така. Съветските войски победоносно навлизат в Западна Европа и се движат към Брюксел. На вас ви се струва, че всичко това НЕ Е БИЛО ТОЧНО ТАКА? Вие разбира се сте прави! Но вие замисляли ли сте някога, КАКВО ЩЕШЕ ДА БЪДЕ, ако всичко би СТАНАЛО ТОЧНО ТАКА?”

Книгата на Браян Скофилд “Руските конвои” 13 е посветена на историята на легендарните полярни конвои в периода септември 1941 г. – 1945 г. Транспортните съдове на съюзниците доставяха на територията на СССР (в района на Мурманск – Архангелск) на танкове и самолети, локомотиви и вагони, алуминий, каучук, авиобензин и снаряди, камиони и джипове, техническо и медицинско оборудване, продоволствие, постоянно намиращи се под атаките на немските самолети и подводни лодки. От 811 търговски съда, изпратени в СССР, 720 достигат брега му благополучно, като от тях само 58 са били потопени. Английските моряци честно изпълнявали своя дълг. При прекарването на арктическите конвои, британския военен флот загубил 18 кораба. Немските загуби се състояли от знаменития линкор “Тирпиц”, линейния крайцер “Шарнхорст”, 3 голями ескадрени миноносца, 38 подводни лодки и голямо число самолети. Книгата е допълнена с много илюстрации, схеми и 6 подробни приложения. В приложенията са включени сведения за:

  1. Руските конвои.
  2. Военните доставки в СССР.
  3. Транспортите на союзниците от антихитлеристката коалиция, потопени в состава на руските конвои.
  4. Ловът и потапянето на германския линкор “Тирпиц” (дадени са няколко глави от книгата на Е. Фере-Кук “Ловът на “Тирпиц”).
  5. Корабите на британския военен флот.

6. Корабите на германския военен флот.

Книгата на К.Н. Финне “Руските богатири на И.И.Сикорски” 14 е посветена на руската авиация и по специално на легагелните апарати, създадени от Игор Иванович Сикорски. Авторът на книгата в 1914 година е бил назначен като началник на медицинската служба на ескадрата от въздушни кораби. Това било първото в света авиационно съединение, в състава на което се намирали самолетите “Илья Муромец” – тежки бомбардировачи, конструирани от И.И.Сикорски. Близкото приятелство на автора на книгата със създателя на небесния гигант и водещите командири на ескадрата, а също така и неговите интересни наблюдения, правят книгата незаменимо пособие за изучаващите историята на първите години на руската авиация. В книгата са описани всички бойни действия, в които взима участие бомбардировъчното съединение по време на Първата световна война и първите две години на Гражданската война в Русия, а така също са дадени и сведения за по-нататъшната съдба на И.И.Сикорски, след емиграцията му във Франция, а по-късно и в САЩ., а така също и за осъществените там проекти на авиационни модели. Книгата е осъвременен вариант на едноименното издание, което било отпечатено в Белград през 1929 г.

Книгата на сър Джулиан Корбет “Операциите на английския флот в Първата световна война” 15 , която се състои от 29 отделни глави, е може би най-пълното британско изследване на хода на бойните действия по море в началния период на войната и в продължение на цялата 1914 година. Читателят ще намери интересни сведения за мобилизацията на британските военноморски сили, за неуспешната англо-френска гонитба на германските крайцерие “Гебенау” и “Бреслау”, за крайцерската война в Тихия океан, за битката при Гелголанд и т.н. Предлагайки обширен материал за изучаване, авторът разкрива пред читателя облика на Великобритания като морска държава, характерните черти на нейната стратегия като световна морска сила в началото на ХХ век, националните традиции и особености. В книгата, която е изготвена по поръчка на английското Адмиралтейство, авторът използва редки документални материали, части и извадки от секретната преписка на британското правителство, а така също и уникални показания от разпити на военнопленници и очевидци на събитията.

Книгата на Борис Шаптовалов “Изпитание чрез война” 16, е едно ново и малкоизвестно достижение на руската военноисторическа наука и мисъл. Авторът с огромна критичност анализира целия ход на съветско-германската война от 1941-1945 г., като използва много неизвестни до днес за науката свидетелства и документи.

В заключение трябва да се подчертае, че поредицата е едно наистина серозно свидетелство за извършения прелом в изследванията на руската военноисторическа и историческа наука днес. Тя не завършва с тези многонационални изследвания и продължава по-нататък, за което ние съответно ще имаме възможност да информираме научната общественост в България и в света.

IMG_0001

IMG

Бележки към текста:

1 Котев, Н., А.Ташева. “Уникално постижение на руската историческа и военноисторическа наука. Ч.І. – в сп. “Исторически преглед”, 2005, № 3-4, с.271-278.

2 КАТОРИН, Юрий; КОРШУНОВ, Юрий: “Парадоксы военной истории ”, Санкт Петербург., ООО “Издательство “Полигон”, 2003, 640 стр., тв. кор., библ., карти, илюстр., ISBN 5-89173-147-9

3 ДРОГОВОЗ, Игорь: “Англо-бурская война 1899-1902 гг.”, Минск, Издательство “Харвест”, 2004, 400 стр., тв. кор., карти, библ., илюстр, ISBN 985-13-1817-5

4 ДРОГОВОЗ, Игорь: “Воздушный блицкриг: Доктрина Дуэ в ХХІ веке или был ли прав итальянский генерал?”, Минск, OOO “Харвест”, 2004, 352 стр., тв. кор., илюстр, ISBN 985-13-2416-7.

5 АМБРОЗ, Стивен: “ День “Д”. 6 июня 1944 г.: Величайшее сражение Второй мировой войны”, Москва, ООО “Издательство АСТ”, 2003, 617, [7] стр., тв. кор., 32 л. илюстр, библ. , ISBN 5-17-016013-5.

6. ГОЛЛЬ, Шарль де: “Военные мемоары: Единство 1942-1944”, Москва, ООО “Издательство Аст”; ООО “Издательство Астрель”; 2003, 814 [2] стр., тв. кор., 5 карт., забележ., ISBN 5-17-016113-1.

7 ГОЛЛЬ, Шарль де: “Военные мемоары: Спасение 1944-1946”, Москва, ООО “Издательство Аст”; ООО “Издательство Астрель”; ООО “Транзиткнига”, 2004, 779 [2] стр., тв. кор., 10 карти. ISBN 5-17-016114-Х.

8 “Малые войны первой половины ХХ века. Балканы”, Москва, ООО “Издательство АСТ”; Санкт Петербург; “Terra Fantastica”, 2003, 542 [2] стр., тв. кор., илюстр., карти. ISBN 5-17-024200-Х.

9 ПЕРВУШИН, Антон: “Битва за звезды: Космическое противостояние”, Москва, ООО “Издательство АСТ”, 2004, 831 [1] стр., тв. кор., 16 л. илюстр., библ., ISBN 5-17-024200-Х.

10 СМИТ, Питер: “Пьедестал”, Москва, OOO АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ”, 2006, 346 [6] с., тв. кор., 16 л. илюстр., карти. ISBN 5-17-038536-6.

11 СEТ, Рональд: “Самая жестокая битва”, Москва, АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ”, 2006, 282 [6] с., тв. кор., 16 л., илюстр., карти. ISBN 5-17-038617-6.

12 АНИСИМОВ, Сергей: “Вариант “Бис”, Москва, ООО “Издательство АСТ”: ЗАО НПП “Ермак”, 2004, 540 [4] стр., тв. кор., схеми, карти. ISBN 5-17-019526-1.

13 СКОФИЛД, Брайан: “Русские конвои”, Москва, ООО “Издательство АСТ”, 2003, 288 с., тв. кор., 4 л. илюстр., карти, прилож., ISBN 5-17-018720-3.

14 ФИННЕ, К.Н.: “Русские богатыри И.И.Сикорского”, Москва, ООО “Издательство АСТ”; Минск, Издательство “Харвест”, 2005, 224 с., тв. кор., 56 илюстр., табл., ISBN 5-17-030184-7.

15 КОРБЕТТ, Джулиан: “Операции английского флота в первую мировую войну”, Минск, ООО “Харвест”, 2003, 403 с., тв. кор., ISBN 985-13-1058-1.

16 ШАПТАЛОВ, Борис: “Испытание войной”, Москва, ООО “Издательство АСТ”, 2002, 381, [3] стр., тв. кор., забележ., ISBN 5-17-010955-5.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s