– VALUABLE TEXTBOOK FOR RESEARCH WORKERS TO THE PROBLEMS FROM THE MILITARY HISTORY OF THE XX CENTURY. 54 VOLUMES.


Nickolay G.Kotev. Valuable textbook for research workers to the problems from the military history of the XX Century. 54 volumes. – in journal “Istoricheski pregled” (“Historical Review”), Sofia, 2004, № 3-4, p.269-272.

Ценно пособие за изследователи на различни проблеми от военната история на ХХ век. (Мир в войнах. 54 тома (продължаваща поредица), Смоленск, изд.”Русич”, (1998-2003).

Николай Г. Котев

През последните седем години учените-изследователи и любителите на историческа литература от различните държави, бяха приятно зарадвани от факта, че издателство „Русич” в гр.Смоленск (Руската федерация), се зае с изпълнението на една много тежка задача. Нейните специалисти успяха да отпечатат все още отворена („с поглед към бъдещето”) поредица от 54 тома, които касаят различни проблеми от световната политическа, военна и икономическа история на ХХ в. Създадената през 1998 г. Поредица е озаглавена „Мир в войнах” и представя в различна критична светлина най-важните военно-политически събития, засягащи историята на петте континента през изминалия век, като ударението е поставено върху Втората световна война. Едно от големите достойнства на тази поредица е, че в нея са представени издания, които са били „инкриминирани” или издадени в чужбина в толкова малък тираж, че той не е достигал до читателя или историка-изследовател в България. За отбелязване е, че три от томовете на поредицата са издадени съвместно през 1998 г. от издателството „Русич” от Смоленск с издателството „Олимп” в Москва, което още веднъж подчертава решаването на въпроса за получаването на авторските права и на привилегиите в издаването и отпечатването на книгите от поредицата.
Всеки неин том е изработен в твърди целофанирани червени корици и има среден обем от 400-600 печатни страници. Образно казано, това е истинска „научна зона 54”, в която с годините все по-лесно се влиза, но все по-трудно се излиза. Така че това качество на поредицата има и своите достоинства – явявайки се своеобразен „сандък на Пандора” със знания, той в същото време е и панацея за решения на много от историческите загадки. Тиражът на поредицата е ограничен – варира между 5000 и 21 000 екземпляра от всяко заглавие, което говори, че тя е предназначена за т.нар. елитарен кръг читатели – преди всичко професионалните изследователи на историята.
За по-добро представяне на поредицата ще се опитаме да я покажем в два аспекта – хронологичен и тематичен.
В хронологично отношение поредицата е изградена по следния начин:
На проблемите на Първата световна война са посветени две книги – едната е дипломатическо-политическо изследване на периода на войната (1914-1918 г.), а другата представя биографиите на вождовете на т.нар. бели армии, в които са засегнати или анализирани различни моменти включително и от Гражданската война в Русия.1
Трагедията с командно-политическия състав на РККА в междувоенния период е също предмет на изследване. Тук е обърнато сериозно внимание на ролята в изграждането на РККА от видния съветски военноначалник Михаил Тухачевски, като е осветлен целият процес на провокациите, предприети не само срещу него, но и срещу други военачалници и видни политически ръководители на СССР, незаконно репресирани в периода 1935-1939 г.2
Основната част на поредицата засяга преди всичко непосредствения период на Втората световна война и по-специално на този от 22 юни 1941 г. Първите удари на армиите на хитлеро-фашистката ос срещу СССР, както и първите контранастъпателни операции на последния (особено под Москва) са също предмет на сериозни изследвания. Тук може да се намери публикуваната част от „Военния дневник” на началника на генералния щаб на хитлеристките войски фелдмаршал Халдер (за периода от 22 юни 1941 г. до 29 септември 1942 г.), различни аналитични издания обясняващи блицкрига, предприет чрез плана „Барбароса”, както и някои обяснения за трагичния ход на съветското отстъпление през 1941-1942 г.3
Решаващото сражение при Сталинград и разгромът на обединената румъно-италианско-германско-унгарска групировка армии, ръководена от фелдмаршал Паулус е предмет на изследване в различни издания – при това не само изследователски. Тук могат да се намерят също така дневниците и личните спомени на непосредствените участници в тази грандиозна битка, която промени хода на Втората световна война.4
Военноморските операции както на съюзниците от антихитлеристката коалиция, така и на противника са също обект на изследване. Тук могат да се намерят редица полезни информации за бойните действия осъществявани не само в Средиземноморския регион и Атлантическия океан, но и в Тихия океан и то по спомени на непосредствените участници в тях – такива като Карл Дьониц, Чарлз Нимиц, Уйлям Холмз и др.5 Особено интересни са сведенията, които касаят създаването на различни специални авиоподразделения и приноса на авиацията във военноморските операции.6
Тактиката, оперативното изкуство и стратегията на различните видове и родове войски е предмет на изследване на отделни направления от книгите, представени в поредицата. Тук преди всичко са представени изследванията и мемоарите на теоретиците на германската школа в сухопътните операции – такива като Хайнц Гудериан, Ерих фон Манщейн и др.7
В голяма степен, на историците-изследователи ще помогнат издадените книги, свързани с биографиите на някои от ръководителите на Третия райх, както и различните подробности, свързани с техните вътрешни взаимоотношения вътре в самото управление, а така също – и известен анализ на техните спечелени и загубени сражения на различните театри на военни действия. 8
Ръководството на антихитлеристката коалиция е застъпено в изследванията сравнително по-ограничено, но те дават ясна представа за размаха на осъществяваните военнополитически операции и действия не само на военния, но и на дипломатическия фронт. Сред тях може би с най-голямо достойнство се очертават спомените за предвоенните години и за самата война, на главнокомандващия обединените съюзнически експедиционни сили в Европа – генерал Дуайт Айзенхауер. Особено интересни са също така и изследванията на известните руски военни историци Борис Соколов и Анатолий Уткин. 9
На събитията след края на Втората световна война и за периода на „студената война” са посветени три издания, сред които може би по-интересното е това на Кертис Пиблз, което разкрива много загадки, свързани с полетите над територията на държавите от Варшавския договор като цяло и над тази на СССР в частност. От другата книга (тази на Александър Орлов), последните две глави са посветени на създаването на ракетно-ядрения щит на САЩ в периода след Втората световна война. За аналитиците и историците на проблемите на „тайната война” особен интерес представлява изследването на Санш Дьо Грамон „История шпионажа”, която разкрива редица събития, преди това премълчавани или недостатъчно разкрити. Книгата свършва хронологично, приблизително до Карибската криза (1958-1964). 10
В тематично отношение, поредицата е представена в три групи направления – заглавия, описващи репресивния апарат в неговите многобройни и чудовищни форми – СС, РСХА, Абвер и др., заглавия представящи различните операции и участиците в т.нар. тайна война и заглавия, показващи организирането, хода и резултатите от съда над главните военни престъпници в Нюрнберг.
От особен интерес е масивът от информация, която засяга историята на създаването на репресивния елит на нацизма – СС, представен чрез издаването на редица редки заглавия на изследвания, отпечатани за първи път на територията на държавите от бившия Варшавски договор и разкриващи образно казано лицето на „загубените секрети на нацистките технологии”. 11
В тематично отношение по-слабо са представени операциите и изпълнителите на „тайната война”. Това се дължи на факта, че голяма част от информацията е поместена в другите книги на поредицата и историците-изследователи могат да ги открият там.12
От огромно значение е направлението, свързано със събирането на доказателства, подготовката и провеждането на Нюрнбергския процес над главните военни престъпници в последните месеци и след края на Втората световна война. Така още веднъж се подчертава, че нищо не е забравено и че 9 май 1945 г. ще остане траен спомен от победата над нацистко-фашистката идеология и японския милитаризм.13
За тези, които са пропуснали купуването на томовете, реномираното издателство „Русич” от Смоленск също така е помислило как читателите и заинтересуваните лица да си ги набавят, за да попълнят личните си библиотеки. От 2004 г. то започна да отпечатва и разпространява в допълнителен тираж някои от томовете, но в малко по-различен цвят – този път в черни целофанирани обложки.
В заключение трябва да се подчертае, че тази поредица е едно голямо свидетелство за нарасналия интерес към проблемите на военно-политическата история на ХХ в. и ярко и ясно доказателство за демократизацията, настъпила сред обществеността, живееща в рамките на бившия СССР.

БЕЛЕЖКИ

1 А. Уткин. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. Смоленск, 2000; В. Черкасов-Георгиевский. Вожди белых армий. Смоленск, 2000.

2 Б. Соколов. Михаил Тухачевский. Жизнь и смерть красного маршала. Смоленск, 1999.

3 Ф. Гальдер. От Бреста до Сталинграда. Военный дневник. Смоленск, 2001; А.Уткин. Россия над бездной: 1918 г. – декабрь 1941 г. Смоленск, Смоленск, 2000; Л.Безыменский. Укрощение „Тайфуна”. Смоленск, 2001; К.Симонов. 100 суток войны. Неизвестные факты. Смоленск, 1999; А.Уткин. Сорок второй год. Смоленск, 2002.

4 Э. Бивор. Сталинград. Смоленск, 1999; П. Карелл. Дорога в никуда: Вермахт и восточный фронт в 1942 г. Смоленск, 2003; В.Адам. Катастрофа на Волге. Мемуары адьютанта Ф.Паулюса. Смоленск, 2001; Г.Вельц. Солдаты, которых предали: записки бывшего офицера вермахта. Смоленск, 1999.

5 У. Холмс. Победа под водой. Смоленск, 1999; К.Дениц. Подводный флот рейха. Смоленск, 1999; И. Кубатько и О. Кубатько. Охота на флагманов. Смоленск, 2002; Ч.Нимиц, Э.Поттер. Война на море 1939-1945. Смоленск, 1999; У. Крейг. Падение Японии. Смоленск, 1999.

6 Ю. Иванов. Камикадзе: пилоты-смертники. Японское самопожертвование во время войны на Тихом океане. Смоленск, 2001; М. Спик. Асы союзников. Смоленск, 2000. М. Спик. Асы люфтваффе. Смоленск, 1999.

7 Г. Гудериан. Воспоминания солдата. Смоленск, 1999; Г. Гот, Г. Гудериан. Танковые операции. „Танки – вперед!”. Смоленск, 1999; Э. Фон Манштейн. Утеряные победы. Смоленск, 1999; Роковые решения вермахта. Воспоминания немецких полководцев. Смоленск, 2000; Ф.Меллентин. Бронированный кулак Вермахта. Смоленск, 1999; В. Кейтель. Размышления перед казнью. Смоленск, 2000.

8 К.Барнетт. Военная элита Рейха. Смоленск, 1999; С.Митчем. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы. Смоленск, 1998; Г.Гротов. Герман Геринг – маршал рейха. Москва-Смоленск, 1998; А.Волков, С.Славин. Адмирал Канарис – „железный” адмирал. Москва-Смоленск, 1999; П.Павленко. „Мартин Борман: „Cерый кардинал III рейха“. Москва-Смоленск, 1998; В.Бертольд. „42 покушения на Адольфа Гитлера“. Смоленск, 2003; П.Шмидт.Переводчик Гитлера“. Смоленск, 2001.

9 Б.Соколов. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши. Смоленск, 2000; Г.Куманев. Рядом со Сталиным. Смоленск, 2001; А.Уткин. Черчилль: победитель двух войн. Смоленск, 1999; Д.Эйзенхауер. Крестовый поход в Европу. Смоленск, 2000

10 А.Орлов. „Чудо-оружие”. Обманутые надежды фюрера. Смоленск, 1999; К.Пиблз. Тайные полеты. Смоленск, 2002; С. Де Грамон. История шпионажа. Смоленск, 2002 г.

11 П.Пэдфилд. Рейхсфюрер СС. Смоленск, 2002; Г.Хене. Орден „Мертвая голова”. История СС. 2002; Г.Уилямсон. СС – инструмент террора. Смоленск, 1999; О.Скорцени. Диверсия – мое ремесло; Ю.Мадер. Говорят генералы шпионажа. Смоленск, 2001; В.Телицын. Отто Скорцени или коммандос – опасное „ремесло”. Смоленск, 2000.

12 Д. Уоллер. Невидимая война в Европе. Смоленск, 2001; В.Телицын. „Смерш”: операции и исполнители”. Смоленск, 2000; Л.Безыменский. Разгаданные загадки Третьего рейха 1940-1945. Смоленск, 2001.

13 Д.Толанд. Последние сто дней рейха. Смоленск, 2001; Г.-Б. Гизевиус. До горького конца. Записки заговорщика. Смоленск, 2002; Г.Я. Рудой. Откровения и признания. Нацисткая верхушка о войне „Третьего рейха” против СССР. Секретные речи. Дневники. Смоленск, 2000; Ю. Дэвидсон. Суд над нацистами. Смоленск, 2001; Д.Фишман. Семь узников Шпандау. Смоленск, 2001.

Creative Commons License
VALUABLE TEXTBOOK FOR RESEARCH WORKERS TO THE PROBLEMS FROM THE MILITARY HISTORY OF THE XX CENTURY. 54 VOLUMES by Nickolay Georgiev Kotev is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at kotev25.wordpress.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at kotev100@yahoo.com.

IMG_0004

IMG_0005

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s